Větrání s rekuperací

Moderní trend bydlení předpokládá zajištění pohodlného bydlení, a to i v požadavku mít doma čisto, ticho a příjemně teplo za použití minimálních dodávek energie.

A jak toho dosáhnout?

Zamezením úniku tepla a zabráněním pronikání hluku a prachu do domácnosti. Tyto požadavky dokáže splnit stavební opatření vedoucí k utěsnění obálky obytného prostoru. To se týká jak rodinných, tak bytových domů. Běžným užíváním obytného prostoru bez větrání však dochází ke znehodnocování kvality vzduchu, nejen vyšší koncentrací CO2 , ale i zvýšenou produkcí vlhkosti při provádění domácích prací jako je úklid, vaření, praní atd. Výměna vnitřního vzduchu je tedy nutná a větrání otevíráním oken se nabízí jako logické řešení.

Okna s mikroventilací sice nabízí možnost trvalého větrání, to však probíhá bez kontroly a s jistotou neřízeného úniku tepla. Obecně je doporučováno větrání spíše krátké a intenzivní. Dochází tak k výměně vzduchu, během které se ale nestihnou ochladit materiály uvnitř prostoru, jako je nábytek a stěny, proto únik tepla není tak znatelný. Je však potřeba na tuto činnost neustále pamatovat a opravdu jí věnovat čas. Nezapomeňme, že dýchat kvalitní čerstvý vzduch je důležité i během spánku, nutnost výměny vzduchu tedy samozřejmě platí i po dobu, kdy spíme. V neposlední řadě je nevýhodou větrání okny i volný vstup pro hmyz, venkovní prach a hluk.

Větrací jednotka s rekuperací řeší výše zmíněné problémy s kvalitou vnitřního vzduchu. Její základní funkcí je dopravit vám čerstvý vzduch do míst, kde po většinu času pobýváte a trávíte svůj čas. Venkovní vzduch je vám navíc skrze jednotku dodáván vyčištěn. Pamatujme, že vzduch je totiž potřeba filtrovat jak v centru města, tak i na vesnici nebo v sousedství lesa, a použitou filtraci je možno různě kombinovat  záleží jen na vašich požadavcích. Vzduch dodávaný touto jednotkou je také ohřátý, a to zdarma, na téměř stejnou teplotu, jakou z domu odvádíte. Kvalitní rekuperační výměníky, které jsou srdcem této větrací jednotky, jsou schopny vrátit přes 90 % tepelné energie zpět.

Nastavujte jednoduše, dle vaší potřeby

Větrání pomocí jednotky s rekuperací se obecně pojmenovává jako větrání řízené. Proč? Protože vy rozhodujete o tom, s jakou intenzitou a v které době budete doma větrat. Ideální větrání bytu nebo domu by mělo probíhat trvale, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Není však žádoucí, abyste větrali neustále plným výkonem jednotky. Na základě programu si nastavíte pro každý den několik režimů množství větraného vzduchu, kdy v době předpokládané nepřítomnosti osob jednotka pracuje v minimálním provozu.

Zařízení může být vybaveno například čidlem vlhkosti, čidlem koncentrace CO2 , pohybovým čidlem a dalšími pomocníky. Jednotka pak automaticky vyhodnotí potřebu zvýšit výkon a sama se postará o trvalou kvalitu vzduchu.

Do naprogramovaného provozu můžete vstoupit a výkon zvýšit jednoduše sami pomocí tlačítka instalovaného v jednotlivých místnostech (kuchyně, koupelna, toaleta), bez nutnosti odbíhání k ovladači a přenastavování programu.

Nezávazná konzultace

Možností řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, tedy rekuperace, je samozřejmě celá řada. Pokud se tedy po přečtení této rekapitulace rozhodujete o instalaci této jednotky, neváhejte se na nás a případnými dotazy obrátit, a to na kontaktech uvedených na našich webových stránkách.