Servis

Zařízení všeobecně:
Pro bezporuchový chod instalovaných zařízení je nutné pravidelně provádět servisní práce. Servisní práce spočívají především ve výměně filtrů, čištění výměníků apod. Zařízení bez údržby ztrácí svou účinnost a může u něho dojít k trvalému poškození. Výrobce při prokázání špatné údržby nemusí akceptovat případné vady v rámci záruční doby.

Zřízení obsahující chladivové okruhy – klimatizační zařízení, tepelná čerpadla
Na základě novely zákona č. 73/2012 o RL a F-plynech vzniká povinnost provádět pravidelné kontroly těsnosti a vedení Knihy chladícího zařízení u jednotek přesahující 5t eg CO2. Nové požadavky na kontrola těsnosti chladících okruhů a vedení záznamu od 1.1.2017 specifikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014 článek 4.  Na základě oprávnění získaného složením úspěšné zkoušky na Ministerstvu životního prostředí můžeme provádět:
 – servis zařízení obsahující regulované látky
 – kontrolu těsnosti chladících a klimatizačních zařízení obsahující regulované látky
 – kontrol těsnosti zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny
 – instalaci zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny
 – oprava, údržba, servis nebo vyřazení z provozu zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny 
Osoby bez platného certifikátu vydaného ministerstvem životního prostředí nesmí tyto práce provádět. 

Údržbu zařízení a pravidelné servisní prohlídky provádíme např. na zařízení instalovaném v:
Karvinská hornická nemocnice a.s.
Donghee Czech s.r.o. Český Těšín
GS Caltex Czech
Shimano Czech Republic,s.r.o.
MAXBIKE s.r.o.
Hasičský záchranný sbor Orlová
Mateřská škola Orlová – Lutyně K.Dvořáčka 1228
Střední průmyslová škola Karviná
Mateřská škola Šenov, Lipová
Mateřská a mateřská škola Třinec, Koperníkova 
Zdravotnická záchranná služba MSK Karviná
Úřad práce Nový Jičín
Město Český Těšín
Obec Stonava
Obec Petrovice u Karviné

Servisní práce provádíme na základě objednávky nebo uzavřené servisní smlouvy. Pokud by jste měli zájem o provádění pravidelných kontrol instalovaného zařízení neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás